Είμαι εγώ, είμαι μοναδικός!

Αρχισε υπέροχα η παιδαγωγική χρονιά 2023/24

Πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο και τα παιδιά μέσα από ευχάριστες και
παιγνιώδεις δραστηριότητες του προγράμματος, αυτοπαρουσιάζονται
στην ομάδα.
Μιλάνε για τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες τους,
για όλα αυτά που τους κάνουν ξεχωριστούς και ζωγραφίζουν τον εαυτό
τους, τους φίλους τους, το σχολείο.
Οι δραστηριότητες αυτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να
κατανοήσουν την μοναδικότητά τους και να αναπτύξουν θετική
αυτοεικόνα και υψηλή αυτοεκτίμηση. Να συνειδητοποιήσουν την
ατομική αξία του κάθε ανθρώπου και επιπλέον, να αναπτύξουν και να
κατακτήσουν σταδιακά τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της
αποδοχής του διαφορετικού.
Μέσα από παιχνίδια με τα γράμματα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να
συνθέτουν και να γράφουν σταδιακά το όνομα τους.
Οι δραστηριότητες αυτές με τη μορφή παιχνιδιού, έχουν σκοπό να
εισάγουν τα παιδιά στον μαγικό κόσμο των γραμμάτων.