Εικαστική δημιουργία με έμπνευση τα φτερωτά λιοντάρια της Κέρκυρας

Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενημέρωση, τα πέτρινα φτερωτά λιοντάρια είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν οι ελεύθεροι μαθητές του “ό,τι αγαπώ” στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Ύστερα από την περιήγησή τους στην πόλη και αναστοχασμό προχώρησαν στην δημιουργία έργων τέχνης με θέμα “τα φτερωτά λιοντάρια της Κέρκυρας”. Απολαύστε τα!

https://artspaces.kunstmatrix.com/node/11383061