«Κυκλοφορώ με ασφάλεια, παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ»

Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων. Θεματική ενότητα: «Ζω καλύτερα - Ευ Ζην»

Το πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής εντάχθηκε στη θεματική ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην» με τίτλο: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια, παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ».

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος για την Οδική Κυκλοφορία και  Ασφάλεια ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα οχήματα και οι πεζοί, να κατανοήσουν τους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς και να αναπτύξουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης, αντίληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων του δρόμου.

Η μελέτη του θέματος έγινε με βιωματικό τρόπο ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γνώση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και δραστηριότητες που να έχουν νόημα για αυτά, κατανοώντας καλύτερα γεγονότα και φαινόμενα του περιβάλλοντός τους.