Η ανακύκλωση στο σχολείο μας

Στην προσπάθειά μας για μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου μας πάνω στη Γη (στο μεγάλο μας σπίτι, όπως το ξέρουν οι μαθητές μας), και στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής που παρακολουθούν οι μαθητές μας, στο “ό,τι αγαπώ” έχουμε υιοθετήσει τις παρακάτω πολιτικές ανακύκλωσης, ως μια ακόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα που απευθύνεται στα παιδιά μας.

Στο προαύλιο χώρο του σχολείου μας έχουμε τοποθετήσει τρείς κάδους για Ανακύκλωση χαρτιού-  πλαστικού- μεταλλικού και βέβαια τον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών στο κεντρικό κτήριο.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρή ηλικία για την ανακύκλωση, τις μεθόδους της και τα οφέλη της και στο “ό,τι αγαπώ” αποσκοπούμε σε περιβαλλοντικά υπεύθυνους πολίτες.

Σκεφτείτε πόσο χαρτί και πόσα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται κάθε μέρα στο σχολείο και στο σπίτι σας!

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται τα παιδιά μας, τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αξία της ανακύκλωσης των υλικών, της επαναχρησιμοποιήσης τους και το χρόνο αποσύνθεσης.

Οι μαθητές μας ενημερώνονται, μειώνουν, επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν και μαθαίνουμε τη σημασία της ανακύκλωσης με την ανακύκλωση!

Θα γνωρίζετε για τη μεγάλη κινητοποίηση από εθελοντές, σωματεία και συλλόγους που πραγματοποιείται στο νησί της Κέρκυρας,  όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης,και στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ενα διαδικτυακό χάρτη με τα σημεία της ανακύκλωσης στην Κέρκυρα, όπου και μπορείτε να παίρνετε τα ανακυκλώσιμα υλικά σας https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1hNm9IVPZOPD-gpuKmqncxDVtICN3aFLb&fbclid=IwAR2KcRGcLmM62ET8vS3Z91FJ4FIvFbfllYjBGUUdPggpdvs7tdsLrUCtC7w&ll=39.6499762623%2C19.844015644676688&z=10

Εκπαιδευτικό βίντεο για την Ανακύκλωση- O Πέρι το Περιβάλλον

Παιδικό Εκπαιδευτικό βίντεο για τον μπλέ κάδο - ΕΕΑΑ