Εγώ και το όνομα μου

Ευχάριστες δραστηριότητες με στόχο την ενθάρρυνση και την θετική ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών.

Στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς τα παιδιά αυτοπαρουσιάζονται στην ομάδα. Μιλάνε για τον εαυτό τους, για τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες τους, τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει, ζωγραφίζουν τον εαυτό τους, τους φίλους τους το σχολείο.
Μαθαίνουν μέσα από ποικίλες ευχάριστες δραστηριότητες να αναγνωρίζουν, να συνθέτουν και να γράφουν σταδιακά το όνομα τους. Οι δραστηριότητες αυτές με τη μορφή παιχνιδιού, έχουν σκοπό να εισάγουν τα παιδιά στον μαγικό κόσμο των γραμμάτων.