Φθινοπωρινά Μαθηματικά Παιχνίδια

Στο σχολείο μας με μορφή παιχνιδιού και χρησιμοποιώντας υλικά της φύσης και ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργήσαμε μια διαδρομή μάθησης με στόχους και δραστηριότητες που βοηθάνε τα παιδιά στην πορεία κατάκτησης μαθηματικών εννοιών.

Οι έννοιες αναπτύσσονται όπως τα δέντρα. Πρώτα ο σπόρος, μετά το φυτό και μετά το δέντρο.

Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόσαμε:

  • Χρήση παιχνιδιών
  • Διευκόλυνση των μαθητών να δράσουν και να σκεφτούν
  • Χρήση υλικού και διδακτικών μέσων
  • Ανάπτυξη μαθηματικού διαλόγου
  • Χρήση άτυπων μορφών αξιολόγησηςΦωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες στην τάξη