Τα παιδιά μας γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο!

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ραγδαία και καινοτόμα εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο, όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Παρακολουθούμε μια επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας με κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές συσκευές (tablet/ φωτογραφικές μηχανές, κτλ) και ένα υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο.

Στα πλαίσια αυτά και με οδηγό την αυξανόμενη διάχυση των τεχνολογιών στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού, το σχολείο μας μεριμνά ως ένα σχολείο σύγχρονο, ελκυστικό, και προσαρμόζεται στις σημερινές απαιτήσεις. Πειραματιζόμαστε και χαράσσουμε την στρατηγική για την μετεξέλιξη του σχολείου μας.