Το ελεύθερο παιχνίδι στο νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό

Στο  ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, εκτός από τις οργανωμένες δραστηριότητες, εξέχουσα θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει το ελεύθερο παιχνίδι, δηλαδή η ελεύθερη απασχόληση των παιδιών στα κέντρα ενδιαφέροντος –τις γωνιές της τάξης.

Ένα σωστά οργανωμένο μαθησιακά σχολικό περιβάλλον, με γωνιές- κέντρα μάθησης -ενδιαφέροντος,  εξοπλισμένo με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, συντελεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και αποτελεί μορφή οργάνωσης της μάθησης και της καλλιέργειας γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι τα παιδιά:

 • Μαθαίνουν να δημιουργούν με τον δικό τους τρόπο
 • Έχουν ευκαιρίες για αυτόνομες δραστηριότητες
 • Πειραματίζονται με ποικιλία υλικών
 • Δίνουν λύσεις σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού
 • Συνεργάζονται αρμονικά και επιχειρηματολογούν
 • Αλληλεπιδρούν, συμφωνούν ή διαφωνούν
 • Αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους
 • Καλλιεργούν τη φαντασία τους
 • Βελτιώνουν τις λεπτές και αδρές κινητικές τους δεξιότητες
 • Κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν φιλίες, αποκτούν φίλους
 • Μαθαίνουν δηλαδή παίζοντας!

Σύμφωνα με τον Piaget, η κατάκτηση της γνώσης είναι μια ενεργητική διαδικασία και τα παιδιά οικοδομούν σταδιακά τη γνώση μέσα από τη δική τους δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα το ελεύθερο παιχνίδι αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Του δίνει την ευκαιρία να παρατηρεί καλύτερα τους μαθητές, να τους ενθαρρύνει, να λειτουργεί ενισχυτικά όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Είναι ένα άρτιο βοήθημα παρατήρησης και αξιολόγησης.

Γνωρίζοντας την αξία του ελεύθερου παιχνιδιού στο σχολείο, σας παρουσιάζουμε μέσα από φωτογραφίες, στιγμές, κατασκευές, ιδέες και δημιουργίες των μαθητών μας από τη ελεύθερη ενασχόληση τους στις γωνιές.

Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να μοιραστούμε μαζί σας την υπέροχη δημιουργικότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας, των δικών μας παιδιών!