Επιμόρφωση για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή της Ρομποτικής Τεχνολογίας στη Διδακτική Πράξη

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του “ό,τι αγαπώ” είχε την ευκαιρία να επιμορφωθεί στην Εκπαιδευτική Ρομποτική και συγκεκριμένα  στην εφαρμογή  και αποτελεσματική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ρομπότ, κατάλληλα για την προσχολική εκπαίδευση, BlueBot και Botley, the coding Robot 

Στο τρίωρο σεμινάριο, αναπτύχθηκαν ενότητες όπως οι αρχές της εκπαιδευτικής ρομποτικής και τα οφέλη της στην Προσχολική Εκπαίδευση, συζητήθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι, μελετήθηκαν τα ρομπότ, η λειτουργικότητα και εφαρμογή τους και παραδόθηκαν παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων.

Έτσι η Εκπαιδευτική Ρομποτική καθώς και η ευρύτερη μεθοδολογία STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics), μπήκε στην ζωή μας δίνοντας στους εκπαιδευτικούς σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και την δομή των μαθημάτων.

Η γενική φιλοσοφία τουν σεμιναρίου ήταν  αυτή της πρακτικής εξάσκησης (Hands on Training) και περιλάμβανε θεωρία, συζήτηση, γνωριμία των εκπαιδευτικών υλικών — πακέτων και εφαρμογή δραστηριοτήτων για εύκολη ένταξη  στην τάξη.

To σεμινάριο παρέδωσε η Μαριλένα Ασπιώτη, Σύμβουλος Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019.