Ο αθλητισμός στο καθημερινό πρόγραμμα του “ό,τι αγαπώ”

Απο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών μας δεν θα μπορούσε να λείπει η φυσική αγωγή και οι αθλητικές δραστηριότητες.

Καθημερινά στο χώρο του σχολείου, λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο γυμναστήριο, όπου τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πολλά διαφορετικά αθλήματα και μαθαίνουν την γνώση μέσω της κίνησης, μέσα από την φυσική διαδικασία συναισθηματικής ανάπτυξης, πετυχαίνοντας στοιχειώδεις και θεμελιώδεις κινήσεις.

Η φυσική αγωγή και η κινητική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική στην εξέλιξη του παιδιού για την ψυχοκινητική ανάπτυξη του.

Στόχος μας η ανάπτυξη σχέσης αγάπης με την άθληση, η εκμάθηση των βασικών κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων, η ψυχοκινητική διέγερση, η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας, της αυτοπεποίθησης και άλλων στοιχείων της συναισθηματικής ολοκλήρωσης των παιδιών.

Με τους έμπειρους γυμναστές μας, τα παιδιά διαμορφώνουν αθλητική παιδεία μέσα απο το παιχνίδι και αναπτύσσουν θετική στάση προς τον αθλητισμό..