Ταξίδι στα μνημεία της Ευρώπης

Μέσα από το πρόγραμμα με τίτλο: «Ταξίδι στα μνημεία της Ευρώπης» οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα ταξίδι γνώσης, έμπνευσης και ανακάλυψης με στόχο να γνωρίσουν σημαντικά μνημεία της Ευρώπης, τις χώρες τους, τις σημαίες τους, τα υλικά τους και τη θέση τους στο χρόνο και την ιστορία!
Οι δραστηριότητες που οργανώσαμε,και στις οποίες συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές μας, πρόσφεραν πολλαπλές ευκαιρίες να γνωρίσουν μνημεία της Ευρώπης, να κατανοήσουν το ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό, να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν, να κατασκευάσουν μνημεία με απλά υλικά και να απολαύσουν τις δημιουργίες τους και τα επιτεύγματα τους.
Το ταξίδι στα μνημεία της Ευρώπης ξεκίνησε από την Αθήνα και τον Παρθενώνα και συνεχίστηκε σε έξι χώρες και σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας.