Ομαδοσυνεργατικά Παιχνίδια με τους μαθητές του ΚΔΑΠ “‘ό,τι αγαπώ”

Στις εβδομαδιαίες δραστηριότητες των μαθητών του ΚΔΑΠ “ό, τι αγαπώ” περιλαμβάνονται παιχνίδια που βοηθούν τη συνοχή της ομάδας, τη προώθηση της συνεργασίας,  την καλλιέργεια της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων, την ανάπτυξη της φαντασίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της ομάδας, του σχολείου,της οικογένειας, της κοινωνίας, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά στην ανάληψη ευθυνών απέναντι στον εαυτό τους και τα άτομα που περιβάλλουν, στην κατάκτηση της ενσυναίσθησης και του αμοιβαίου σεβασμού.

Με γνώμονα το άτομο, μέσα απο τις ομάδες μας,  τους Ιχνηλάτες, Εξερευνητές και Ανέμελους, θέτουμε ομαδικούς στόχους, σαφείς κανόνες και ξεκάθαρους ρόλους και τα παιδιά συμμετέχουν με χαρά, γεμάτα αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό σε διάφορα ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, όπως ομαδικά παιχνίδια, ψυχοκινητικά παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων, φαντασίας και αυτοσχεδιασμού με τις δραστηριότητες αυτές να έχουν σημαντική θέση στην εκπαίδευση που παρέχουμε στο ΚΔΑΠ “ό,τι αγαπώ”