Παιχνίδια με τον χρόνο

Η έννοια του χρόνου :
Ο χρόνος είναι μια έννοια πολύ αφηρημένη και δύσκολη για τα μικρά παιδιά. Τα παιδιά  από τα πρώτα στάδια της ζωής τους, δε μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του χρόνου  και της ώρας και φυσικά δε μπορούν να καταλάβουν το ρολόι αλλά ούτε να διαβάσουν  τους δείκτες του.

Στην προσχολική ηλικία αρχίζει η εξέλιξη της έννοιας του χρόνου, η οποία είναι μία  αργή διαδικασία.

Στο Νηπιαγωγείο μας με αφορμή την αλλαγή του χρόνου και τον ερχομό της Νέας  Χρονιάς και μέσα από κατάλληλη επεξεργασία, βοηθάμε τα παιδιά να προσεγγίσουν τον χρόνο, την κυκλική ακολουθία των εποχών, των μηνών, της εβδομάδας, των ημερών και
στο μέτρο του δυνατού, της ώρας.

Μέσα από ερωτήσεις εισάγουμε τα παιδιά στην έννοια του χρόνου.
«Τι είναι ο χρόνος;»,
«Πώς μετρείται;»,
«Γιατί να μετράμε τον χρόνο;»,

Για την καλύτερη κατανόηση του χρόνου από τους μαθητές αξιοποιούμε στη τάξη, τη λογοτεχνία, τη ποίηση, τη μυθολογία, το παιχνίδι, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, το κουκλοθέατρο, τις εικαστικές δημιουργίες, τη δραματοποίηση, το πείραμα, την καθημερινή πρωινή ενασχόληση με το ημερολόγιο και τον καιρό, τις προσωπικές δραστηριότητες και εμπειρίες των μαθητών