Παιχνίδια συμμετρίας στο “‘ο,τι αγαπώ”

Η συμμετρία είναι μια σημαντική γεωμετρική έννοια η οποία οργανώνει τις μορφές στο περιβάλλον. Αποτελεί μια καθημερινή και οικεία για τα παιδιά σχηματική μορφή γιατί εκτός από το σωματικό σχήμα και άλλα φυσικά αντικείμενα(φύλλα, δένδρα κλπ), καθώς και ένα μεγάλο μέρος από τον κτισμένο χώρο όπως και σχήματα, εικόνες και συνθέσεις είναι επίσης συμμετρικά.

Εισάγουμε τα παιδιά στην έννοια της συμμετρίας ενθαρρύνοντας τα να παρατηρήσουν αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα με βάση τη συμμετρία. (Τζεκάκη, 2002, σελ.44·Τζεκάκη & Χριστοδούλου, 2004, σελ.114).

Στο σχολείο μας με μορφή παιχνιδιού και μέσα από διάφορες εικαστικές δημιουργίες και χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, προσπαθήσαμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με αντικείμενα, εικόνες και σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα.

Επιδίωξη μας να βοηθήσουμε τους μαθητές να προσεγγίσουν ιδιότητες αλλά και να σχηματίσουν δυναμικές νοερές αναπαραστάσεις για τη συμμετρία.