Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή στο ΚΔΑΠ “ό,τι αγαπώ”

Στο ΚΔΑΠ “ό,τι αγαπώ” δουλεύουμε προγράμματα για την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής και αναπτύσσουμε βιωματικές δραστηριότητες,  βασισμένες σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιάσει η επιστημονική μας ομάδα.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι τα παιδιά να αποκτήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες που θα τα βοηθήσουν ευρύτερα στην ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και στις σχέσεις τους με τους «σημαντικούς άλλους».

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας χρησιμοποιούμε εκφραστικές τεχνικές, παιχνίδια ρόλων- προσομοιώσεις , δραστηριότητες αλληλεπίδρασης, που βοηθούν τα παιδιά μέσα απο ατομικές και ομαδικές συνθέσεις να εκφράσουν τις προσωπικές εμπειρίες, τα προσωπικά βιώματα, τις ευαισθησίες και τα συναισθήματα τους.

Με αφορμή τα θέματα που επεξεργάζεται η ομάδα, τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν διάφορες ασκήσεις, παιχνίδια και να ζωγραφίσουν.

Στο “ό,τι αγαπώ” τέτοιου είδους υποστηρικτικά προγράμματα εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια.