Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσουμε τη φαντασία μας!

Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ “ό,τι αγαπώ” οι μαθητές μας εισάγονται στην θεατρική τέχνη με παιγνιώδη τρόπο.

“Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσουμε τη φαντασία μας και μαθαίνουμε βιωματικά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου μέσα στη λειτουργία της ομάδας.

Φτιάχνοντας μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, παίζουμε και εκφράζουμε με θάρρος σωματικά και προφορικά την δημιουργικότητά μας.”

Το Θέατρο θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της γενικής παιδείας του παιδιού, καθώς το βοηθάει να αναπτύξει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου της διά βίου μάθησης ενώ παράλληλα ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών και την ικανότητά τους να αναπτύσσουν το λόγο και τα συναισθήματά τους μπροστά σε κοινό (τρίτους).