Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης “ό,τι αγαπώ” εντάσσεται και η ενασχόληση με την εκπαιδευτική τεχνολογία και τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία προάγουν  το γνωστικό δυναμικό του παιδιού.

H ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία κρίνεται αναγκαία στη σημερινή εποχή, όπου τα παιδιά έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα και δέχονται τόσες πολλές πληροφορίες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν από πολύ νωρίς δεξιότητες που η προηγούμενη γενιά απέκτησε στην ενήλικο ζωή και με μεγαλύτερη δυσκολία.

Στη εργαστήρι μας ” Τεχνολογία και Παιδί”, σκοπεύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών μέσω των ΤΠΕ  και τις τεχνικές και λειτουργικές δεξιότητες που προκύπτουν από την αξιοποίηση τους.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές λειτουργίες ψηφιακών συσκευών (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές , εκπαιδευτικά ρομπότ, διαδραστικούς πίνακες, συσκευές διαχείρισης ήχου, εικόνας, βίντεο,κλπ.) και έρχονται σε επαφή με διάφορες χρήσεις τους.
Χρησιμοποιούν λογισμικό (εκπαιδευτικό και γενικής χρήσης) και υπηρεσίες του διαδικτύου,  ως εργαλεία διερεύνησης, πειραματισμού,  επίλυσης προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών και έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους, δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται υπολογιστικά περιβάλλοντα και ψηφιακές συσκευές και καταφέρνουν να διερευνήσουν, να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν τη γνώση, να σκεφτούν κριτικά, να λάβουν αποφάσεις καθώς και να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να παίξουν και να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους.

Οι μαθητές μέσα από την χρήση των ΤΠΕ σε καθημερινές τους δραστηριότητες  μαθαίνουν να τις χρησιμοποιούν με ασφαλή και ορθό τρόπο, αντιλαμβάνονται τη σημασία και το ρόλο της  τεχνολογίας στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι και αναπτύσσουν κατάλληλες στάσεις και αξίες.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5-7μμ. στο “ο,τι αγαπώ”.