Ανακύκλωση

Οι Μπαταριοκυνηγοί του «ό,τι αγαπώ».

Στο «ό,τι αγαπώ» έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια μία σημαντική προσπάθεια για την συλλογή των μπαταριών. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου του ό,τι αγαπώ διδάσκονται και